Home » Subsidie Led verlichting voor 2018: Energie-investeringsaftrek (EIA)
Subsidie Led verlichting voor 2018: Energie-investeringsaftrek (EIA) 2019-01-03T16:14:07+02:00

Subsidie Led verlichting 2018: de Energie-investeringsaftrek (EIA)

De Energie-investeringsaftrek is een fiscale regeling die valt onder de verantwoordelijkheid van de ministers van Financiën en Economische Zaken en Klimaat (EZK). Degene die de regeling uitvoeren zijn de Belastingdienst en Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO). Bij LedsGoLed hebben wij de voorwaarden voor subsidieaanspraak voor u als ondernemer of organisatie opgesteld.

U kunt gebruik maken van EIA als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U heeft een onderneming voor eigen rekening en bent belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting in Nederland.
  • U investeert in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst en dat minimaal € 2.500 kost.

 

Interesse om de Belastingvoordelen op Led Verlichting te bespreken?

Neem contact op met LedsGoLed voor een vrijblijvende afspraak en besparingsberekening. Wij kunnen u assisteren en adviseren in de berekening van uw belastingvoordeel én helpen bij de aanvraag hiervoor.

Advies aanvraag

Aanmelden voor de EIA – LED Subsidie

U kunt uw investering digitaal melden via het eLoket van RVO.nl. Als de gemelde investering in aanmerking komt, ontvangt u een verklaring. Hierop staat het bedrag dat voldoet aan de EIA. Het totale bedrag aan energie-investeringen dat per onderneming voor EIA in aanmerking kan komen, is minimaal € 2.500 en maximaal € 121 miljoen per kalenderjaar. U mag 54,5% van het investeringsbedrag waarvoor u een EIA-verklaring hebt ontvangen van de fiscale winst aftrekken.

Hieronder een rekenvoorbeeld om alles wat te verduidelijken.

Hoeveel is uw belastingvoordeel?

U kunt met energiebesparende subsidie een flink belastingvoordeel behalen. Zie hier een fictief berekend voordeel:
De fiscale winst in 2018 bedraagt € 500.000. De vennootschapsbelasting is 20% voor de eerste schijf tot € 200.000 en 25% boven € 200.000. U doet voor € 300.000 nieuwe energie-investeringen. EIA bedraagt 54,5% van € 300.000, dat is € 163.500. De fiscale winst wordt nu € 336.500 (€ 500.000 – € 163.500). Zonder EIA betaalt u € 115.000 vennootschapsbelasting. Met EIA betaalt u slechts € 74.125 vennootschapsbelasting. Uw fiscale voordeel bedraagt € 40.875.

Het netto EIA-voordeel voor bv’s is ongeveer 13,5% van de investeringskosten.

 

LED Subsidie EIA

LED Verlichting (systemen) die in aanmerking komen voor EIA subsidie

Welke type verlichtingssystemen komen in aanmerking voor de EIA subsidie? We kunnen hiervoor twee typen onderscheiden: een Led-verlichting systeem en een LED-buis systeem. Even technisch, we gaan in op de twee types en waar u rekening mee dient te houden bij het aanvragen van de EIA:

LED-verlichtingssysteem

Bestemd voor: verlichting in of bij bestaande bedrijfsgebouwen, en bestaande uit: LED-armatuur anders dan met LED-buizen, met een specifieke lichtstroom van ten minste 100 lm/W. De specifieke lichtstroom dient gemeten te zijn conform LM-79-08, NEN-EN-IEC 62722-2-1:2016 of gelijkwaardige protocollen. Onder de specifieke lichtstroom wordt hier verstaan de verhouding tussen lichtstroom van het verlichtingssysteem (in lumen) en het daartoe opgenomen elektrische vermogen (in Watt). Metingen op grond van LM-79-08 en NEN-EN-IEC 62722-2-1:2016 of gelijkwaardige protocollen, dienen verricht te worden door geaccrediteerde instellingen, waarbij elektrische- en fotometrische metingen specifiek in de accreditatie-scope van betreffende instelling dienen te zijn opgenomen. De powerfactor van het verlichtingssysteem moet ten minste 0,90 bedragen. Het maximum investeringsbedrag dat voor EIA in aanmerking komt bedraagt € 25 per 1000 lumen door de armatuur gegenereerde lichtstroom.

Toelichting: Een externe sensor kan mogelijk in aanmerking komen onder code 210502.

LED-buis systeem

Bestemd voor: verlichting in of bij bedrijfsgebouwen, en bestaande uit: systeem van LED-buis in combinatie met een externe LED-driver. De specifieke lichtstroom van de LED-buis dient ten minste 130 lm/W te bedragen. De specifieke lichtstroom dient gemeten te zijn conform LM-79-08, NEN-EN-IEC 62722-2-1:2016 of gelijkwaardige protocollen. Onder de specifieke lichtstroom wordt hier verstaan de verhouding tussen lichtstroom van het verlichtingssysteem (in lumen) en het daartoe opgenomen elektrische vermogen (in Watt). Metingen op grond van LM-79-08 en NEN-EN-IEC 62722-2-1:2016 of gelijkwaardige protocollen, dienen verricht te worden door geaccrediteerde instellingen, waarbij elektrische- en fotometrische metingen specifiek in de accreditatie-scope van betreffende instelling dienen te zijn opgenomen. De powerfactor van het verlichtingssysteem moet ten minste 0,90 bedragen. Het maximum investeringsbedrag dat voor EIA in aanmerking komt bedraagt € 20 per LED-buis.

Toelichting: Een externe sensor kan mogelijk in aanmerking komen onder code 210502.

Interesse om de Subsidie op Led Verlichting & de belastingvoordelen te bespreken?

Neem contact op met LedsGoLed voor een vrijblijvende afspraak en besparingsberekening. Wij kunnen u assisteren en adviseren in de berekening van uw belastingvoordeel én helpen bij de aanvraag hiervoor.

Gratis adviesgesprek ➜

LED Advies gesprek